Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przedmiot działalności

Przedmiotem działania Spółki jest:

 1. produkcja wody surowej jej uzdatnianie i dostawa do odbiorców;
 2. odbiór i odprowadzanie ścieków systemem kanalizacji;
 3. oczyszczanie ścieków w oczyszczalni; 
 4. eksploatacja, konserwacja i remonty sieci, ujęć i urządzeń do poboru zasobów, uzdatniania i dystrybucji wody;
 5. eksploatacja, konserwacja i remonty oczyszczalni ścieków i innych urządzeń;
 6. prowadzenie działalności inwestycyjnej w zakresie rozbudowy i modernizacji sieci wodno - kanalizacyjnych, ujęć, zakładów uzdatniania, oczyszczalni ścieków i innych urządzeń infrastruktury komunalnej, w tym wykonawstwo robót, nadzór i rozliczanie;
 7. uczestnictwo w programowaniu i koordynacji rozwoju systemu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków;
 8. prowadzenie całokształtu spraw związanych z pomiarem zużycia wody i odbioru ścieków oraz rozlicznie poszczególnych odbiorców według obowiązujących cen i stawek opłat;
 9. uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji technicznej w zakresie właściwym dla działalności Spółki;
 10. świadczenie usług w zakresie związanym z działalnością Spółki;
 11. wykonywanie innej działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odbiorem ścieków;
 12. prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.